ဝင်ရောက်မှုများ

Community Bulletin | April 16, 2024

The following is an expanded list of events and opportunities from our April 2024 Community Bulletin [View Here.]   For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.   UPCOMING EVENTS  April 16, 3 PM EST | Burmese History, Culture, and Mental Health Support (Online) | ‘Ohana […]

Community Bulletin | March 19, 2024

The following is an expanded list of events and opportunities from our March 2024 Community Bulletin [View Here.] For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.   UPCOMING EVENTS    Eastern Mass & Greater Boston March 20, 4-5 PM | Lunch & Learn: Ending Period Poverty […]

Community Opportunities | Monthly Newsletter February 6, 2024

The following is an expanded list of opportunities from the “Community Events and Opportunities” section of our February 2024 newsletter. [View Here.]   For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.    Job Opportunities Apply by February 9 | Chief Equity Officer ($130,000 – $140,000) | […]

Community Events | Monthly Newsletter February 6, 2024

The following is an expanded list of events from the “Community Events and Opportunities” section of our February 2024 newsletter. [View Here.]   For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.   Greater Boston  February 11, 2:30-4 PM | Tea Musicale Talent Show | Iskwelahang Pilipino […]

Community Opportunities | Monthly Newsletter January 9, 2024

The following is an expanded list of opportunities from the “Community Events and Opportunities” section of our January 2024 newsletter. [View Here.] For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.    Job Opportunities Apply by January 10 | Urban Researcher ($47,000 – $57,000) | Culture House  […]

Community Events | Monthly Newsletter January 9, 2024

The following is an expanded list of events from the “Community Events and Opportunities” section of our January 2024 newsletter. [View Here.] For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.    Greater Boston  January 14, 2-4 PM | Inquilab Zinedabaad: A Zine-Making Session | Subdrift Boston […]

COMMUNITY EVENTS AND OPPORTUNITIES | MONTHLY NEWSLETTER DECEMBER 5, 2023

VIEW DECEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE The following is an expanded list of the “Community Events and Opportunities” section of our December 2023 newsletter. Check out our newsletter to see the latest news at the Commission and the Commonwealth!  For optimal viewing of this list, please use a desktop format as opposed to a mobile format.  […]

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့် အလုပ်ဖွင့်ပွဲများ | ဇွန် ၂၀၂၃

ဒီမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်များ BCNC YouLead မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အာရှ အမေရိကန် မြို့ပြအသင်း မန်နေဂျာ ဘော်စတွန် အလုပ်အကိုင် စီအီးအိုအယ်လ် သင်တန်းပို့ချသူ ဘော်စတွန် ဖောင်ဒေးရှင်း ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ထုတ် လွှင့်မှု မန်နေဂျာ ဒါရိုက်တာ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြည်သူ့ရေးရာ မန်နေဂျာ အကြီးတန်း ပရိုဂရမ်တွဲ၊ အာရှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ တရုတ်[]...

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့် အလုပ်ဖွင့်ပွဲများ | မေ ၂၀၂၃

ဘော်စတွန် ဖောင်ဒေးရှင်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ထုတ် လွှင့် မှု မန်နေဂျာ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ အာရှ မြို့ပြ အသင်း မန်နေဂျာ ဘော်စတွန် သင်္ချာ သင်တန်းပို့ချ သူ ၊ တန်းတူရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်အရာရှိ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြည်သူ့ရေးရာ မန်နေဂျာ အကြီးတန်း ပရိုဂရမ်တွဲ၊ အာရှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ တရုတ်[]......

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့် အလုပ်ဖွင့်ပွဲများ | ဧပြီလ ၂၀၂၃

ဘော်စတွန် ဖောင်ဒေးရှင်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ထုတ် လွှင့် မှု မန်နေဂျာ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ အာရှ မြို့ပြ အသင်း မန်နေဂျာ မန်နေဂျာ ဘော်စတွန် သင်္ချာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ တန်းတူရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်အရာရှိ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြည်သူ့ရေးရာ မန်နေဂျာ အကြီးတန်း ပရိုဂရမ်တွဲ၊ အာရှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ တရုတ်[]]