Mga tauhan

Headshot ni Esther Kim

Esther Hwi-Young Kim

Direktor ng Programa at Pananaliksik
Headshot ni Jennifer Best

Jennifer Best

Tagapamahala ng Komunikasyon at Outreach
Bonnie Chen

Bonnie Chen

Coordinator ng Pag-unlad at Komunikasyon
Headshot ni Ashley Shan

Ashley Shan

Koordineytor ng Kabataan
Headshot ni Benjamin Wang

Benjamin Wang

Coordinator ng Pamamahala at Patakaran
Siale Vaitohi Teaupa

Siale Vaitohi Teaupa

Public Health at Pacific Islander Coordinator

Mga Komisyoner

Konseho ng Kabataan

Elliot Chung

Elliot Chung

Miyembro ng Youth Council
Talvin Dhingra

Talvin Dhingra

Miyembro ng Youth Council
Si Hesp

Si Hesp

Miyembro ng Youth Council
Headshot ni Soomin Lee, nakasuot ng berdeng sweater, malinaw na salamin, at asul na headphone

Soomin Lee

Miyembro ng Youth Council
Sofia Hom

Sofia Hom

Miyembro ng Youth Council
Maggie Sun

Maggie Sun

Miyembro ng Youth Council
Amy Zhou

Amy Zhou

Miyembro ng Youth Council