Mga tauhan

Headshot ni Jennifer Best

Jennifer Best

Policy & Communications Director
Shubhecchha Dhaurali

Shubhecchha Dhaurali

Direktor ng Programa at Pananaliksik
Anne Lizette Sta. Maria

Anne Lizette Sta. Maria

Executive Communications Specialist

Interns

Brissa Hunter

Brissa Hunter

Pacific Islander Coordinator
Evan Owens

Evan Owens

Western Massachusetts Coordinator
Diana Li

Diana Li

Coordinator ng Patakaran at Komunikasyon
Headshot ni Ashley Shan

Ashley Shan

Koordineytor ng Kabataan

Mga Komisyoner

Konseho ng Kabataan

Elliot Chung

Elliot Chung

Miyembro ng Youth Council
Talvin Dhingra

Talvin Dhingra

Miyembro ng Youth Council
Tasneem Ghadiali

Tasneem Ghadiali

Miyembro ng Youth Council
Si Hesp

Si Hesp

Miyembro ng Youth Council
Ngan Huynh

Ngan Huynh

Miyembro ng Youth Council
Sofia Hom

Sofia Hom

Miyembro ng Youth Council
Maggie Sun

Maggie Sun

Miyembro ng Youth Council
Amy Zhou

Amy Zhou

Miyembro ng Youth Council