2023 Unity Hmo

Hnub: Hnub Saturday, May 6, 2023

Lub sij hawm: 5:30 PM – 9:30 PM

Qhov chaw nyob: Edward M. Kennedy lub koom haum rau lub teb chaws As Mes Lis Kas Senate 210 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125

Daim pib: Eventbrite Page

Txog lub 2023 kev sib sau hmo

Nyob rau hauv yawm ntawm cov neeg Esxias American thiab Pacific Islanders lub hlis, lub tebchaws no, suav massachusetts Esxias American thiab Pacific Islanders Commission (AAPIC) xav caw koj mus rau peb 15th xyoo Unity Hmo rau hnub Saturday, May 6, 2023. Lub unity Noj hmo pab nquam paj nquam nruas cov achievements ntawm cov neeg Esxias Americans thiab Pacific Islanders nyob ib ncig ntawm lub tebchaws no. Thaum noj hmo, peb yuav tau honor thiab paub txog cov neeg thiab koom haum uas tau ua teeb meem loj contributions los ntawm kev ua hauj lwm tirelessly los txhawb txoj kev hloov zoo nyob rau hauv cov zej zog lawv pab.