Community Events and Job Openings | Monthly Newsletter November 2023

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE


सामुदायिक अवसरहरु & events 

जागिरको अवसर

AARW

ए पि आई ए भोट

एसियाली अमेरिकन सिविक संघ

स्वास्थ्यको लागि एसियाली महिलाहरू

BAGLY

बोस्टन चाइनाटाउन छिमेकी केन्द्र

Cambodian Mutual Assistance Association (CMAA) of Greater Lowell

सकारात्मक कार्यका लागि चिनियाँ

GMAACC

MIRA Coalition

क्विन्सी एशियन रिसोर्सेज, इंक।

एएपीआई घृणा बन्द गर्नुहोस्

VietAID

स्वयम्सेवकका अवसरहरु

BCNC युवा केन्द्र

  • स्कूलका लागि सामुदायिक सेवा घण्टाको आवश्यकता पर्दछ? समुदायलाई फिर्ता दिन इच्छुक हुनुहुन्छ ? त्यसपछि युवा केन्द्र स्वयम्सेवक पत्राचार सूचीको लागि साइन अप गर्नुहोस्।

द ग्रेटर बोस्टन फूड बैंक

MIRA Coalition

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE

Did we miss anything? Email [email protected] and [email protected].