شام وحدت ۲۰۲۳

تاریخ: شنبه، ۶ مه ۲۰۲۳

زمان: 5:30 PM – 9:30 PM

محل: Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate 210 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125

بلیط: صفحه Eventbrite

درباره شام وحدت 2023

به افتخار ماه جزیره نشینان آسیایی آمریکا و اقیانوسیه، کمیسیون مشترک المنافع جزیره نشینان آسیایی آمریکا و اقیانوس آرام ماساچوست (AAPIC) می خواهد شما را به 15مین شام وحدت سالانه ما در روز شنبه 6 مه 2023 دعوت کند. شام وحدت در خدمت جشن دستاوردهای آمریکایی های آسیایی و جزیره نشینان اقیانوس آرام در اطراف کشورهای مشترک المنافع است. در شام، ما همچنین به افراد و سازمان هایی که با کار خستگی ناپذیر برای ترویج تغییر مثبت در جوامعی که خدمت می کنند، کمک های قابل توجهی کرده اند، افتخار و تشخیص خواهیم داد.