สมัครเป็นสมาชิก

เรายินดีต้อนรับคุณในการสมัครเป็นกรรมาธิการ ระยะเวลาการสมัครคือ 1 สิงหาคมถึง 16 กันยายน ของทุกปี แม้ว่าคุณจะส่งใบสมัครและไม่ได้รับการคัดเลือกในปีก่อนหน้า แต่คุณต้องส่งใบสมัครอีกครั้งจึงจะได้รับการพิจารณา โปรดทราบว่า การแต่งตั้งจะถูกกําหนดโดยสํานักงานที่แต่งตั้ง ไม่ใช่โดยคณะกรรมการ โปรดตรวจสอบจรรยาบรรณของกรรมาธิการก่อนสมัครและอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคําถามเพิ่มเติม

To apply, email your application and resume in PDF format to [email protected].

สมาชิกปัจจุบัน

เงื่อนไขของกรรมาธิการอยู่ด้านล่าง แต่ละคนอาจดํารงตําแหน่งสูงสุดสองวาระติดต่อกันหรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สืบทอดตําแหน่ง คลิกที่นี่เพื่อดูโครงสร้างการแต่งตั้งกรรมาธิการ

ชื่อการแต่งตั้งผู้มีอํานาจเทอม 1 (# ปี)เทอมที่ 2 (# ปี)สิ้นสุดข้อกําหนด
Moana Bentinผู้ปกครอง12026.08.31
Karen Chenผู้ปกครอง12026.08.31
Tuyet Tranผู้ปกครอง12026.08.31
มีนัคชี ภัทราธ ประธานวุฒิสภา322024.12.31
เบธานี หลี่ประธานวุฒิสภา12025.12.31
มาริลีน พาร์คประธานวุฒิสภา12025.12.31
ริชาร์ด ที.เหรัญญิก22025.01.10
Ekta Srinivasaเหรัญญิก12026.12.31
แดเนียล คิมเหรัญญิก312025.12.31
แกรี่ชูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ22024.05.27
ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เอมี่โก๊ะลําโพงบ้าน12025.12.31
เจนนิเฟอร์ รูบินลําโพงบ้าน12025.12.31
คริสโตเฟอร์ หวงลําโพงบ้าน12025.12.31
ว่างอัยการสูงสุด
ว่างอัยการสูงสุด
ซาตวิค อาห์ลูวาเลียอัยการสูงสุด12025.12.31
Gary Yuผู้ตรวจสอบบัญชี12026.12.31
ลีโอ แอล. ฮวังผู้ตรวจสอบบัญชี22025.01.28
ฟิลเจย์ โซลาร์ผู้ตรวจสอบบัญชี312025.12.31