Nhân viên

Yasmin Padamsee Forbes

Yasmin Padamsee Forbes

Giám đốc điều hành
Ảnh chụp đầu của Jennifer Best

Jennifer xuất sắc nhất

Policy & Communications Director
Shubhecchha Dhaurali

Shubhecchha Dhaurali

Giám đốc Chương trình &Nghiên cứu
Anne Lizette Sta. Maria

Anne Lizette Sta. Maria

Executive Communications Specialist

Interns

Brissa Hunter

Brissa Hunter

Pacific Islander Coordinator
Evan Owens

Evan Owens

Western Massachusetts Coordinator
Diana Li

Diana Li

Điều phối viên Chính sách và Truyền thông
Ảnh chụp đầu của Ashley Shan

Ashley Shan

Điều phối viên thanh niên

Ủy

Hội đồng Thanh niên

Elliot Chung

Elliot Chung

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Talvin Dhingra

Talvin Dhingra

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Tasneem Ghadiali

Tasneem Ghadiali

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Sẽ Hesp

Sẽ Hesp

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Ngan Huynh

Ngan Huynh

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Sofia Hom

Sofia Hom

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Mặt trời Maggie

Mặt trời Maggie

Thành viên Hội đồng Thanh niên
Amy Chu

Amy Chu

Thành viên Hội đồng Thanh niên