Bữa tối thống nhất năm 2023

Ngày: thứ bảy, 6 Tháng năm 2023

Thời gian : 5:30 PM – 9:30 PM

Vị trí: Viện Edward M. Kennedy cho Thượng viện Hoa Kỳ 210 Đại lộ Morrissey Boston, MA 02125

Vé: Eventbrite Page

Giới thiệu về Bữa tối Thống nhất năm 2023

Để vinh danh Tháng Người Mỹ gốc Á và Người dân các đảo Thái Bình Dương, Ủy ban Khối thịnh vượng chung Massachusetts Người Mỹ gốc Á và Người dân các đảo Thái Bình Dương (AAPIC) trân trọng kính mời quý vị đến Bữa tối Thống nhất Thường niên lần thứ 15 của chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2023 năm XNUMX. Bữa tối Thống nhất phục vụ để tôn vinh những thành tựu của người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương xung quanh Khối thịnh vượng chung. Tại Bữa tối, chúng tôi cũng sẽ tôn vinh và ghi nhận những cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp đáng kể bằng cách làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong cộng đồng mà họ phục vụ.