Community Events and Job Openings | Monthly Newsletter August 2023

VIEW AUGUST MONTHLY NEWSLETTER HERE


Mga Oportunidad at Kaganapan sa Komunidad 

Oportunidad sa trabaho

Asian American Civic Association

Babaeng Asyano para sa Kalusugan

BAGLY

Boston Chinatown Neighborhood Center

Cambodian Mutual Assistance Association (CMAA) of Greater Lowell

Chinese para sa Affirmative Action

MIRA Coalition

Quincy Asian Resources, Inc.

Itigil ang AAPI Poot

VietAID

Mga Oportunidad sa Pagboluntaryo

APIA Vote

Sentro ng Kabataan ng BCNC

  • Kailangan ng mga oras ng serbisyo sa komunidad para sa paaralan? Interesado sa pagbibigay pabalik sa komunidad? Pagkatapos ay mag-sign up para sa Youth Center Volunteer mailing list.

Ang Greater Boston Food Bank

MIRA Coalition

VIEW AUGUST MONTHLY NEWSLETTER HERE

Did we miss anything? Email [email protected] and [email protected].