Community Events and Job Openings | Monthly Newsletter July 2023

VIEW JULY MONTHLY NEWSLETTER HERE


Mga Oportunidad at Kaganapan sa Komunidad 

Asian Women For Health

BCNC

Oportunidad sa trabaho

Asian American Civic Association

Babaeng Asyano para sa Kalusugan

Cambodian Mutual Assistance Association (CMAA) of Greater Lowell

Chinese para sa Affirmative Action

Quincy Asian Resources, Inc.

Itigil ang AAPI Poot

VietAID

Mga Oportunidad sa Pagboluntaryo

Sentro ng Kabataan ng BCNC

  • Kailangan ng mga oras ng serbisyo sa komunidad para sa paaralan? Interesado sa pagbibigay pabalik sa komunidad? Pagkatapos ay mag-sign up para sa Youth Center Volunteer mailing list.

Ang Greater Boston Food Bank

VIEW JULY MONTHLY NEWSLETTER HERE

Did we miss anything? Email [email protected] and [email protected].