Mga Kaganapan sa Komunidad at Pagbubukas ng Trabaho | Buwanang Newsletter Hunyo 2023

TINGNAN DITO ANG JUNE MONTHLY NEWSLETTER


Mga Oportunidad at Kaganapan sa Komunidad 

BCNC YouLead

Oportunidad sa trabaho

Asian American Civic Association

Ang Boston Foundation

Chinese para sa Affirmative Action

Babaeng Asyano para sa Kalusugan

Unibersidad ng Tufts

Quincy Asian Resources, Inc.

Mga Oportunidad sa Pagboluntaryo

Gawing Nakikita Kami

Sentro ng Kabataan ng BCNC

  • Kailangan ng mga oras ng serbisyo sa komunidad para sa paaralan? Interesado sa pagbibigay pabalik sa komunidad? Pagkatapos ay mag-sign up para sa Youth Center Volunteer mailing list.

Ang Greater Boston Food Bank

TINGNAN DITO ANG JUNE MONTHLY NEWSLETTER

May namiss ba tayo? Mag-email sa [email protected] at [email protected].